Winteraanbod – technieklessen

Speciaal om uw techniek en vaardigheden gedurende het winterseizoen op peil te houden, hebben wij onderstaande pakketten ontwikkeld. Zo kunt u specifiek op één of meerdere onderdelen trainen. Het tarief voor deze pakketten bedraagt € 275,-. Deze pakketten zijn af te nemen met 1 tot 4 personen in de periode 1 november t/m 1 april. Voor meer informatie of het inplannen van lessen kunt u terecht bij Bob en Paul Looijmans en/of Erik van Wel: info@looijmansgolfteaching.nl.

swing-940x360bunker-940x360swing-940x360bunker-940x360swing-940x360

Goed leren putten

Golf bestaat voor ongeveer 45% uit putten. Toch besteedt lang niet iedere golfer voldoende tijd aan het oefenen van putten. En dat terwijl op dit onderdeel echt het gezegde ‘oefening baart kunst’ van toepassing is. En beter leren putten levert je al snel een lagere golfhandicap op. Om de techniek van het putten onder de knie te krijgen bieden wij een lespakket aan specifiek gericht op alle onderdelen van het putten. Tijdens deze 5 lessen worden met behulp van videoanalyse de grip, houding en beweging onder de loep genomen. Ook wordt aandacht besteedt aan het lezen van de puttinglijn op de greens: glooiing, grassnelheid (stimp) en weersinvloeden. Gekeken wordt naar uw puttingtechniek en grip. Door te testen, oefenen en spelen meten we uw putting game om deze vervolgens te optimaliseren.

Omgaan met bunkerslagen

De meeste golfers liggen niet graag in de bunker en hebben moeite met bunkerslagen. In de bunker moet men namelijk een andere golfswing maken dan bij een natuurlijke golfswing. Daarnaast wordt de bunker nog te vaak als een hindernis gezien, in plaats van een uitdaging. Met dit lespakket werken we aan het verbeteren van uw bunkerslag. Tijdens deze 5 lessen worden met behulp van videoanalyse de grip, houding en bunkerslag nauwkeurig bekeken. Aan bod komt het verschil tussen de fairway en greenside bunkerslag. Er is aandacht voor het analyseren en controleren van de afstand en balvlucht vanuit de bunker. Door te testen, oefenen en spelen worden bunkerslagen steeds makkelijker en leuker om te spelen.

Fundamenten van een goede swing

Iedere golfswing is anders. Dat is ook logisch want ieder mens heeft een andere lichaamsbouw. Dat wil echter niet zeggen dat niet iedereen een goede golfswing kan leren of verbeteren. De fundamenten van een goede swing zijn namelijk voor alle golfers gelijk. Met dit lespakket werken we aan het structureel verbeteren van uw swing. Tijdens 5 lessen worden met behulp van videoanalyse de grip, houding en beweging onder de loep genomen. De driver afstand wordt geoptimaliseerd met behulp van FlightScope. Dit apparaat meet tijdens een afslag een groot aantal gegevens zoals balsnelheid, clubsnelheid, raakhoek en meer. Door te testen, oefenen en spelen perfectioneren we uw swing.

Optimaliseren chip / pitch routine

Iedere afstand vraagt om een andere slag, zo ook bij een chip of pitch. Ook het onder controle houden van de bal met de juiste snelheid speelt hierbij een grote rol. Alle technieken bij chip en pitch komen aan bod in dit pakket. Tijdens 5 lessen wordt met behulp van videoanalyse de grip, houding en slag onder de loep genomen, waarin duidelijk het verschil tussen chip en pitch wordt uitgelegd. Het controleren van de afstand en welke wedge wanneer te gebruiken, komt aan bod. We oefenen op balvluchten; hoog, laag en spin controle. Door te testen en te spelen verbeteren we uw chip en pitch.